Program Zarządzania - Tyniec BIK

Data rozpoczęcia: 13 września 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 16 września 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro
Kontakt:
tel. (012) 6885 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 200,00 + opłata za pobyt

Benedyktyński Program Zarządzania: 13-16.09.2012 - Miejsce lidera w zespole.
Prowadzący: O. Włodzimierz Zatorski OSB

Adresaci:
Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich
http://www.benedyktyni.eu/?page_id=562