Prymas Tysiąclecia odczytany dziś

Data rozpoczęcia: 22 maja 2011 godz. 12:00
Data zakończenia: 28 maja 2011 godz. 19:00
Miejscowość: Radom
Organizator: Akcja Katolicka diecezji Radomskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu
Udział: Bezpłatny

Niedziela, 22 maja, godz. 18.00, Kościół Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Ks. Staniosa (wejście od ul. Miłej)
Msza św. inaugurująca Tydzień Społeczny (przewodniczenie i homilia: Ks. Biskup Stefan SICZEK)
"Historia wspólnie pisana - o przyjaźni Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego" - dr Marek Lasota (IPN, Kraków)


Poniedziałek, 23 maja, godz. 9.30, Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Młyńska 23/25
SYMPOZJUM pt. "Człowiek - Naród - Kościół. Nauczanie Prymasa odczytane w perspektywie integracji europejskiej"
- "Godność osoby ludzkiej podstawą chrześcijańskiej Europy według nauczania Prymasa Wyszyńskiego" - ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI (Rektor UKSW)
- "Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego na temat suwerenności narodu z perspektywy integracji europejskiej" - ks. prof. dr hab. Stanisław KOWALCZYK (KUL)
- "Idea spójności życia narodowego i państwowego w myśli Prymasa Tysiąclecia" - o. prof. dr hab. Jan AAAZUR (KUL)
- "Wizja Kościoła Prymasa Wyszyńskiego w kontekście współczesnych wyzwań i znaków czasu" - ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI (UKSW, Krajowy Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana")
12. 00 - Msza św. (przewodniczenie i homilia: Ks. Biskup Mariusz LESZCZYŃSKI, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej)


Wtorek, 24 maja, godz. 18.30, Kościół Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Ks. Staniosa (wejście od ul. Miłej)
Film dokumentalny pt. "Non possumus"
Anna RASTAWICKA (Instytut Prymasowski Stefana Kard. Wyszyńskiego) - Świadectwo o Prymasie Tysiąclecia


Środa, 25 maja, godz. 18.30, Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16
Panel publicystów z udziałem Ewy CZACZKOWSKIEJ, Rafata ZIEMKIEWICZA i Rafała PORZEZIŃSKIEGO


Czwartek, 26 maja, Kościół św. Stefana, ul.ldalińska 32 b
"Musicie mieć w sobie coś z orłów" - dzień młodzieży
18.00 - Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (przewodniczenie i homilia Ks. Biskup Adam ODZIMEK)
19.30 - koncert dedykowany Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu (klerycki zespół Ne'um Adonaj - WSD Radom) oraz prezentacje
multimedialne
21.00 - Apel Jasnogórski z Prymasem Tysiąclecia


Sobota, 28 maja (30 rocznica śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego), godz. 18.00, Kościół św. Stefana, ul.ldalińska 32 b
Msza św. w intencji beatyfikacji Prymasa (przewodniczenie i homilia: ks. Biskup Henryk TOAAASIK)
"Prymas Stefan Wyszyński i Biskup Piotr Gołębiowski - wzajemne relacje i wspólna troska o Kościół w Polsce" - ks. dr Albert WARSO (Kongregacja Nauki Wiary, Rzym)