Recepta na świętość

Data rozpoczęcia: 13 stycznia 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 15 stycznia 2012 godz. 12:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Centrum Duchowości Księży Jezuitów
Kontakt:
Centrum Duchowości - Księża Jezuici
ul. Św. Kingi 74/84
42-226 Częstochowa
www.jezuici-czestochowa.pl
rekolekcje@adres.pl
Udział: Płatny

Sesja: Recepta na świętość

Podczas sesji podjęta zostanie refleksja nad powołaniem chrześcijanina do świętości w oparciu o Stary i Nowy Testament. Główną drogą do świętości jest naśladowanie Jezusa, jak pokazuje to cała Tradycja i nauczanie Kościoła. Dlatego zatrzymamy się przy wybranych świętych takich jak m. św. Paweł, św. Augustyn, św. Franciszek z Asyżu, św. Jan od Krzyża, św. Ignacy Loyola, św. Teresa z Lisieux, bł. Michał Pro, O. Pio, św. Faustyna. bł. Beretta Molla, by zobaczyć jak oni z wiarą przeżywali czasy prób ufając Bogu i wychodzili z nich zwycięsko. Spróbujemy też ogarnąć niezwykły fenomen świętości bł. Jana Pawła II ukazując, jak on inspirował się na co dzień duchowym doświadczeniem świętych. Podczas sesji w atmosferze modlitwy i wyciszenia, zastanawiać się będziemy jakie kroki i postanowienia trzeba podjąć dzisiaj, by szczerze i konsekwentnie zapragnąć być człowiekiem świętym z własnym charakterem i nim z Bożą pomocą zostać. Naszym „podręcznikiem” będzie książka „Święci z charakterem” wydana w Wydawnictwie WAM w 2011 roku a także opracowanie „Modlitwa ze świętymi”.

Plan sesji:

- Wezwanie do świętości w Piśmie Świętym, rola Słowa Bożego w dążeniu do świętości (św. Teresa z Avila, św. Teresa od Dzieciątka Jezus).
- Dynamika nawrócenia w życiu świętych (św. Augustyn, św. Ignacy Loyola, bł. Karol de Foucauld) i w naszym doświadczeniu wiary.
- Próby wiary w życiu wybranych świętych (św. Paweł, św. Jan od Krzyża, bł. Michał Pro, św. Edyta Stein, św. O. Pio, św. Faustyna) a nasza walka duchowa.
- Rola świętych i błogosławionych w życiu bł. Jana Pawła II (św. Jan od Krzyża, bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Beretta Molla).
- Misyjny wymiar świętości (św. Franciszek Ksawery i św. Maksymilian) i nasze posłanie z Dobrą Nowiną do świata.

Prowadzi:
o. dr Marek Wójtowicz SJ - rekolekcjonista, kierownik duchowy, teolog, pisarz.