Rekolekcje “77 razy WOLNOŚĆ! czyli jak przebaczać to co najtrudniejsze do przebaczenia”

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2012 godz. 18:00
Data zakończenia: 25 listopada 2012 godz. 15:30
Miejscowość: Katowice
Organizator: Fundacja “Światło-Życie”
Kontakt:
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Gawronów 20
40-527 Katowice
tel. (32) 205 39 22, kom. 509 96 33 56
http://www.osrodek-brynow.pl/
E-mail: kontakt@osrodek-brynow.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 120 zł
 Rekolekcje są skierowane do osób, które zmagają się z problemem alkoholizmu
- jako uzależnione,
- jako współuzależnione,
- pochodzą z rodzin, w których obecny był alkoholizm.
Każdy kto doświadczył w swoim życiu krzywdy, szczególnie ze strony osób bliskich, dobrze wie jak trudno poradzić sobie z takimi zranieniami.
Także ten kto wyrządził krzywdę, dobrze wie jak ciężko jest żyć z poczuciem winy i świadomością zmarnowanego czasu, zmarnowanych szans.

Dlaczego przebaczenie jest tak ważne?
Czym jest przebaczenie, a czym nie jest?
Jak przebaczać:
- aby pomóc sobie i drugiej osobie, zamiast narazić się na kolejną krzywdę?
- aby w mądry sposób uwalniać się od ciężaru trudnej przeszłości?
- gdy na ludzki rozum przebaczenie wydaje się niemożliwe?
- by doświadczać radości życia i pokoju serca?
- aby zyskiwać siłę do wprowadzania zmian na lepsze w rzeczywistości, która mnie otacza?