Rekolekcje „Charyzmaty - teologia i praktyka”

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2014
Data zakończenia: 04 lipca 2032
Miejscowość: Lewin Kłodzki
Organizator: Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej
Kontakt:
www.wroclaw.odnowa.org
Udział: Płatny
Koszt udziału: 410
Część teologiczną poprowadzą: ks. prof. Mariusz Rosik (www.rosik.archidiecezja.wroc.pl) i ks. prof. Jan Klinkowski (www.janklinkowski.pl).
Część praktyczną skoncentrowaną na posłudze charyzmatami omówią: o. Andrzej Smołka (http://sercaniebiali.pl/) i Artur Skowron (Wspólnota Galilea).
Więcej informacji na stronie: www.wroclaw.odnowa.org