Rekolekcje dla Kapłanów

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2010 godz. 17:00
Data zakończenia: 26 listopada 2010 godz. 12:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Centrum Duchowości Jezuitów
Kontakt:
rekolekcje@adres.pl
tel. 34.324.40.19
Udział: Płatny

KAPŁAN, PASTERZ CHRYSTUSOWEJ TRZODY prowadzi o. Edward Czaja SJ

 

Chrystus powołując kapłana pragnie, aby ten zrozumiał, rzeczy konieczne, aby mógł wypełnić swoje powołanie i powierzoną mu misję.

 

Kapłan, musi stać się sługą Chrystusa w Jego misji, nie może, więc uważać się za mądrzejszego od Boga samego i za takiego, co wie lepiej, czego potrzebuje do wypełnienia misji. Wręcz przeciwnie, musi być zdolny zostawić na boku swoje projekty i idee i zawierzyć się bez reszty Bogu i Jego Słowu.

 

Musi powiedzieć Bogu – wierzę w Ciebie i ufam Tobie. Kiedy tak uczyni, kiedy pozwoli się prowadzić i porwać przez Boże idee i myśli, otrzymuje stokroć więcej niż tego oczekiwał w życiu wewnętrznym, pracy i służbie.