Rekolekcje dla kapłanów

Data rozpoczęcia: 12 listopada 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 15 listopada 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: od 130 zł + opłata za pobyt

. 12-15.11.2012. Prowadzący: O. Jacek Paszko OSB
Temat: „Aby owocniej służyć ludziom”
Adresaci: Kapłani diecezjalni i zakonni
Cel: Kierując się długoletnią tradycją, proponujemy kapłanom udział w rekolekcjach dla nich przygotowanych i prowadzonych. Chcemy podzielić się z nimi tym, co tworzy fundament życia benedyktyńskiego. Okazuje się to czymś bardzo uniwersalnym i – jak przyznają sami kapłani – może stanowić i dla nich pewien punkt odniesienia oraz cenną pomoc w ich życiu duchowym i posłudze duszpasterskiej.