Rekolekcje Ignacjańskie - Fundament

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2011 godz. 15:30
Data zakończenia: 16 stycznia 2011 godz. 12:30
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Centrum Duchowości - Księża Jezuici
Kontakt:
Zgłoszenia i więcej informacji na stronie:
www.czestochowa-jezuici.pl
Udział: Płatny

5-dniowe rekolekcje Fundamentu są pierwszym etapem rekolekcji ignacjańskich, podczas których osoba uczy się modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego.