Rekolekcje karmelitańskie "Jak nie stać w miejscu, a poddawać się działaniu Ducha Świętego?"

Data rozpoczęcia: 22 marca 2012 godz. 18:00
Data zakończenia: 25 marca 2012 godz. 13:00
Miejscowość: Gorzędziej nad Wisłą/k. Tczewa
Organizator: Dom Rekolekcyjny "Pod Opieką św. Józefa" Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej
Kontakt:
o. Grzegorz Góra OCD
ul. Ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy, tel. 604 423 120, 58 536 84 34
Udział: Płatny

Rekolekcje na podstawie "Księgi Fundacji" św. Teresy od Jezusa oraz nauczania bł. Jana Pawła II

prowadzący: o. Krzysztof Piskorz OCD

„Duch Święty rozwija w wierzącym całą dynamikę łaski, która daje nowe życie, oraz cnoty, które pozwalają tym żywotnym siłom przynosić owoce dobra. Z wnętrza człowieka wierzącego Duch Święty działa także jako ogień... Jest żywym płomieniem miłości, który oczyszcza, oświeca i spala, jak to wyjaśnia znakomicie św. Jan od Krzyża. W człowieku wierzącym rozwija się w ten sposób, pod działaniem Ducha Świętego, niepowtarzalna odmiana świętości, która ogarnia jego osobowość nie niszcząc jej, wywyższa ją i wydoskonala” (bł. Jan Paweł II). Aby ciągle iść do przodu, postępować w życiu duchowym, trzeba poddać się Temu, który jest dyskretnym Przyjacielem w duszy człowieka.