Rekolekcje odnowienia wiary – Odnowienie wiary ze św. Janem Chrzcicielem.

Data rozpoczęcia: 12 października 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 14 października 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 260 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje odnowienia wiary. 12-14.10.2012 – Odnowienie wiary ze św. Janem Chrzcicielem. Prowadzący: O. Tomasz M. Dąbek OSB.


Motto: …odnawiać się duchem w waszym myśleniu (Ef 4,23)


Jeśli chcemy zrobić ze swoim życiem coś dobrego, trzeba nam rosnąć przez głębsze poznanie Boga (Kol 1,10). To konsekwencja wyboru Chrystusa za Mistrza i Przyjaciela. Zapraszamy do udziału w „Rekolekcjach odnowienia wiary”, by „słuchać nauk Mistrza i nakłaniać ku nim ucho swego serca” (Reguła św. Benedykta, Prolog). Adresaci: Osoby przeżywające trudności w wierze, pragnące odświeżyć, umocnić, pogłębić swoją religijność.