Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego

Data rozpoczęcia: 01 lipca 2019
Data zakończenia: 06 lipca 2019
Miejscowość: Kraków
Organizator: www.ojciecbill.pl
Kontakt:
692123518
Udział: Płatny
Koszt udziału: 485

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pt. Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi głosi ojciec Antoni Vadakkemury (Saji) ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Indiach obecnie pracujący na misjach w Ugandzie. 

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem….to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zapisy www.ojciecbill.pl/zgłoszenia/ lub telefonicznie 692123518

Zakres tematyczny rekolekcji:

Znaczenie Słowa Bożego;
Miłość Boża;
Jezus, nasz Zbawca;
Wiara i łaska;
Grzech, żal i pokuta;
Matka Boża;
Cierpienie;
Przebaczenie;
Spowiedź;
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne;
Eucharystia;
Życie małżeńskie i rodzinne;
Więcej informacji www.ojciecbill.pl  Istnieje możliwość uczestnictwa eksternistycznego oraz organizacji zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. W trosce o właściwe przeżycie rekolekcji podczas przerw i posiłków obowiązuje cisza.