Rekolekcje "Z pogranicza zaświatów"

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 11 listopada 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 110 zł + opłata za pobyt

Rekolekcje „Z pogranicza zaświatów”. Prowadzący: O. Marian Kanior OSB.
Adresat: Osoby zainteresowane teologicznym zagadnieniem śmierci, życia wiecznego, nagrodą lub karą wieczną, istnieniem czyśćca i piekła.
Zarys tematu: Istnieją dwa konieczne momenty w naszym życiu: narodziny i śmierć. Na moment i przebieg narodzin nie mamy żadnego wpływu. Za nasz stan moralny zejścia z tego świata jesteśmy odpowiedzialni. Dla człowieka wierzącego śmierć nie jest bezsensownym, nieodwołalnym końcem, lecz początkiem życia wiecznego. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. (Mdr.2, 23-24). Z tego przekleństwa śmierci uwolniło nas dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Chrystus przez swoją śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie przemienił przekleństwo śmierci w błogosławieństwo. Zob. więcej: http://www.benedyktyni.eu/?page_id=508