Rekolekcje ze św. Ritą "Kochaj i Zawierz"

Data rozpoczęcia: 22 marca 2023 godz. 14:00
Data zakończenia: 25 marca 2023 godz. 14:00
Miejscowość: Rytwiany
Organizator: Pustelnia Złotego Lasu
Kontakt:
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
ul. Klasztorna 25
28-236 Rytwiany
tel. 15 864 77 95
e-mail: recepcja@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 500 zł