Siostry Sercanki w Krakowie

Data rozpoczęcia: 30 grudnia 2010
Data zakończenia: 03 stycznia 2011
Miejscowość: Kraków
Organizator: Siostry Sercanki
Kontakt:
s. Julia
12 422 57 66
Udział: Bezpłatny

Dziewczyno, Twoja "wartość przewyższa perły" [Prz 31,10]. Rekolekcje sylwestrowe. Moda dar i zadanie.