Skupienie modlitewne ON LINE - Nie lęjkaj się!

Data rozpoczęcia: 27 listopada 2020
Data zakończenia: 29 listopada 2020
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
s. Renata Ryszkowska rscj
centrum@siostry-sc.pl
kom. 608 713 103
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Bezpłatny

Skupienie będzie czasem medytowania Słowa Bożego, w którym Bóg nieustannie woła do nas "Nie lękaj się!". Poprowadzimy je metodą ignacjańską. W miarę możliwości zadbajmy o stworzenie w swoich domach atmosfery milczenia a przynajmniej wyciszenia i czasu na 4 pory przedłużonej modlitwy medytacyjnej.