Skupienie online "Uczucia i wiara: Przyjaciele czy wrogowie?"

Data rozpoczęcia: 15 stycznia 2021 godz. 19:00
Data zakończenia: 16 stycznia 2021 godz. 20:30
Miejscowość: Kraków
Organizator: o. Dariusz Piórkowski SJ i o. Jacek Prusak SJ
Kontakt:
email: darpiorko@gmail.com
Udział: Płatny
Koszt udziału: 25 zł

Podczas skupienia chciałbym się przyjrzeć tej bogatej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytania, czy i jak oceniać uczucia, jaką rolę pełnią one na drodze wiary, rozeznania woli Bożej i podejmowania decyzji. Będę się przy tym posiłkował nauczaniem Katechizmu Kościoła, mądrością świętych, a także współczesnymi zdobyczami wielu dziedzin nauki, które Kościół włącza w skarbiec swojej mądrości.

Skupienie poprowadzą o. Dariusz Piórkowski SJ i o. Jacek Prusak SJ

Zapisy trwają do 14 stycznia 2021

Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/dariusz.piorkowski.5/posts/3921804941171600