Skupienie w milczeniu - Żyć stylem Ojca

Data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 godz. 18:00
Data zakończenia: 28 listopada 2021 godz. 12:30
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
kom: 608-713-103,
e-mail: centrum@siostry-sc.pl
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 220 zł ( w jedynce 280 zł)

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ojcowie Kościoła mówią, że obraz jest nam dany a podobieństwo zadane. Podczas tego skupienia będziemy kontemplować styl działania Pana Boga, który jest Miłością i pytać się jak możemy się z Nim jednoczyć i do Niego upodabniać w konkrecie naszego życia.

Od piątkowego wieczora do Eucharystii w niedzielę będzie milczenie. W  programie proponujemy 4 medytacje w duchu ignacjańskim, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia i konferencje.