Skupienie: Z liturgią za pan brat

Data rozpoczęcia: 19 listopada 2010 godz. 17:00
Data zakończenia: 21 listopada 2010 godz. 12:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: DOM REKOLEKCYJNY JEZUITÓW
Kontakt:
Zgłoszenia na sesję ze strony:
http://www.centrsi.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=145:19-21-listopada-2010&catid=44:weekendowe&Itemid=70
Udział: Płatny
Koszt udziału: 140-180 zł
Sesja stanowi wprowadzenie do duchowości liturgicznej. Jedna z prób definicji takiej duchowości mówi, że duchowość liturgiczna jest "postawą chrześcijanina, który opiera swoje życie - całe swoje życie świadomie przeżywane - na autentycznym sprawowaniu liturgii w taki sposób, że liturgia staje się "źródłem i szczytem" całego jego działania tak, aby - ostatecznie - jego życie wyrażało misterium paschalne". W czasie spotkania sięgniemy do źródeł takiego rozumienia liturgii skupiając się na żywej obecności Boga doświadczanej w obrzędach poprzez pośrednictwo typowych elementów celebracji takich jak Słowo Boże, teksty liturgiczne i symbole.