Słowo Boże fundamentem duchowości chrześcijanina

Data rozpoczęcia: 25 lutego 2011 godz. 18:00
Data zakończenia: 27 lutego 2011 godz. 13:00
Miejscowość: Dębowiec koło Jasła
Organizator: Księża Misjonarze Saletyni z Centrum Pojednania La Salette
Kontakt:
(13) 44 131 90, centrum@saletyni.pl, poprzez stronę www.centrum.saletyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 120 zł

SŁOWO BOŻE FUNDAMENTEM DUCHOWOŚCI KAŻDEGO CHRZEŚCIJANINA: spotkanie dla wszystkich którzy pragną, aby ich wiara i modlitwa odnawiała się i zakorzeniała w słowie Bożym, a życie duchowe pogłębiało. Benedykt XVI napisał: „Czytanie słowa Bożego wspomaga nas na drodze pokuty i nawrócenia, pozwala nam pogłębić poczucie przynależności do Kościoła i utrzymuje nas w głębszej zażyłości z Bogiem. Jak twierdził św. Ambroży: Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju” (Verbum Domini 87). Plan spotkania obejmuje: Eucharystię w sobotę i niedzielę, medytacje słowa Bożego z wprowadzeniem, naukę modlitwy słowem Bożym i jego czytania oraz czas na lekturę Pisma świętego, a dla chętnych dzielenie się doświadczeniem słuchania słowa. Koszt obejmuje pełne wyżywienie i zamieszkanie. Prosimy o zabranie ze sobą Pisma św., zeszytu i długopisu.