Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii

Data rozpoczęcia: 12 kwietnia 2011 godz. 09:15
Data zakończenia: 13 kwietnia 2011 godz. 17:55
Miejscowość: Kraków
Organizator: WSF-P "Ignatianum"
Kontakt:
WSF-P „Ignatianum” w Krakowie, ul. Kopernika 26, Aula im. G. Piramowicza
Udział: Bezpłatny

Instytut Filozofii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie zaprasza na Międzynarodową Konferencję z cyklu W kręgu pytań o człowieka - Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii – która odbędzie się w dn. 12 i 13 kwietnia 2011 (wtorek i środa), miejsce: WSF-P „Ignatianum” w Krakowie, ul. Kopernika 26, Aula im. G. Piramowicza (szczegóły poniżej)

 

 

I Międzynarodowa Konferencja z cyklu

W kręgu pytań o człowieka

 

Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii

 

 

 

Część I

12 kwietnia 2011 (wtorek), WSF-P Ignatianum w Krakowie, Aula im. G. Piramowicza

 

9.15. Słowo wstępne – dr Dariusz Dańkowski SJ, Dyrektor Instytutu Filozofii

9.30. prof. Berthold Wald (Niemcy) – Beeing human is beeing a person. Christian background and philosophical foundation.

10.30. JE. ks. bp prof. Ignacy Dec – Typologia personalizmów.

11.20. Przerwa

11.40. prof. Piotr Lenartowicz SJ – Osoba a osobowość.

12.30. dr hab. Krzysztof Pawłowski – Prawda jako Osoba. Wyzwania w kontekście filozofii indyjskiej.

13.10. Przerwa obiadowa

14.40. Dyskusja panelowa Wpływ rozumienia osoby na koncepcję kultury: dr Monika Kowalczyk, ks. dr Jurij Załoska (Białoruś), dr Peter Fotta OP (Słowacja).

16.00 Przerwa

16. 20. mgr Krzysztof Duda – Problematyka osoby w filozofii M. Bierdiajewa.

17.00. dr Piotr Duchliński – Wieloaspektowość podejścia badawczego do problematyki osoby.

 

 

Część II

13 kwietnia 2011 (środa), WSF-P Ignatianum w Krakowie, Aula im. G. Piramowicza

 

9.30. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB – Metafizyka osoby: Tomasz, Krąpiec, Wojtyła.

10.30. prof. Józef Bremer SJ – Współczesne naturalistyczne koncepcje osoby.

11.20. Przerwa

11.50 dr hab. Piotr Mazur – Spór o substancjalną koncepcję osoby.

13.00 Przerwa obiadowa

14.30 dr Paweł Skrzydlewski – Kolektywizm, indywidualizm a osobowa wizja człowieka.

15.10 prof. Tadeusz Biesaga SDB – Osoba a normy etyczne.

16.00. Przerwa

16.30. dr Jarosław Paszyński SJ – Osobowy charakter religii.

17.10. prof. Roman Darowski SJ – Osoba – Absolut?

17.50. Słowo końcowe – prof. Józef Bremer SJ, Dziekan Wydziału Filozofii