Spotkania młodych w Sanktuarium w Mikstacie

Data rozpoczęcia: 10 sierpnia 2012 godz. 09:00
Data zakończenia: 14 sierpnia 2012 godz. 12:00
Miejscowość: Mikstat
Organizator: Kustosz Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak
Kontakt:
ks. Krzysztof Ordziniak kom. 500148535 e:mail:
Udział: Bezpłatny
W dniach od 10  do 14 sierpnia o godz. 9:00 w Sanktuarium Świętego w Mikstacie spotykają się dzieci i młodzieży., by wspólnie modlić się i pochylać nad postacią Świętego Rocha niebieskiego Patrona miasta. W czasie spotkań jest czas na wspólną łączyć modlitwę, modlitwę, śpiew, ale co równie ważne i cenne na refleksję nad życiem Świętego Rocha.. Element niezwykle ważny w czasach współczesnych, gdy poszukujemy wzorów osobowych dla młodych ludzi. Będzie w trakcie tych spotkań okazja do rozmów z młodymi ludźmi o pomocy ludziom chorym i starszym, o szacunku dla chleba, o opiece nad zwierzętami, trudzie pracy rolnika. Poprzez zabawę i wspólne wyprawy w różne ciekawe miejsca i spotkania z ludźmi młodzi będą uczyli się postawy otwartości na potrzeby bliźnich, szacunku do drugiego człowieka, a także wykonywanej przez niego pracy. Podjęta przez Kustosza Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka inicjatywa ma jeszcze jeden ważny aspekt: jest ciekawą formą przekazu tradycji związanych z uroczystościami odpustowymi. Można mieć nadzieję, że młodzi, którzy teraz poznają życie Świętego Patrona będą chcieli w przyszłości kierować się wartościami, które były dla Niego ważne. Można mieć także nadzieję, iż będą troszczyć się o to, by piękne tradycje odpustowe będące świadectwem wiary pokoleń będą nadal przekazywane. Niech te dni wspólnych spotkań zaowocują umiłowaniem nabożeństw do Niego oraz zachwytem i refleksją nad Jego pięknym życie.