Spotkania z Biblią. Rzeczy pierwszej potrzeby dla człowieka - mąka pszenna.

Data rozpoczęcia: 17 maja 2022 godz. 17:00
Miejscowość: Kraków, ul. Sienna 5, parter
Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej
Udział: Bezpłatny

Temat pożywienia pojawia się w Biblii wielokrotnie, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Izraelici spożywali dwa zasadnicze posiłki: południowy i wieczorny.  Najważniejszym produktem żywnościowym był chleb, który bardziej przypominał placek niż bochenek. Ciasto przygotowywano z mąki – na co dzień jęczmiennej, od święta – pszennej. Na święta Paschy Żydzi przygotowywali chleb pszenny, niekwaszony czyli przaśny, stąd nazwa świąt „Przaśniki” (Syr  39,26).  Było to upamiętnienie wydarzeń wyjścia z Egiptu. Chleb wypiekano na rozgrzanych ogniem kamiennych płytach lub płaskich kamieniach.  Ciasto chlebowe mogło być wypiekane w różny sposób: „Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki przaśne z najczystszej mąki zaprawionej oliwą albo przaśne podpłomyki, pomazane oliwą” (Kpł 2,4-8)                                Na kolejne spotkanie z dr Marią Kantor zapraszamy we wtorek, 17 maja o godz. 17.00.