Spotkania z Biblią. Symboliczne znaczenie żelaza w Biblii - dr Maria Kantor

Data rozpoczęcia: 21 kwietnia 2022 godz. 17:00
Miejscowość: Kraków, ul. Sienna 5, parter
Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej
Udział: Bezpłatny

W symbolicznych zastosowaniach biblijnych żelazo kojarzone jest przede wszystkim z bronią i walką zbrojną. Żelazne były też rydwany wojenne, o czym mówi Jozue: „ wszyscy Kananejczycy, mieszkający w nizinie, mają rydwany żelazne” (Joz 17,16 ). Żelazo jest kojarzone z czymś twardym, mocnym, niezłomnym. Tak określane są więzy, których nie da się zerwać. Jeremiasz z żelaznego jarzma czyni symbol nieugiętej dominacji babilońskiej: „ To mówi Pan: Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne (Jr 28,13). O wartości żelaza mówi też piękna poetycka strofa pochodząca z Księgi Izajasza: „Sprowadzę złoto zamiast miedzi, a srebro – na miejsce żelaza, sprowadzę brąz zamiast drzewa, a żelazo – na miejsce kamieni (Iz 60,17). Zapraszamy w czwartek 21 kwietnia o godz. 17.00 na Sienną 5.