„Stroje Słowian Europy”

Data rozpoczęcia: 08 lipca 2011
Data zakończenia: 15 sierpnia 2011
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne
Udział: Bezpłatny

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na wystawę „Stroje Słowian Europy”, która zostanie otwarta 8 lipca w PME przy ul. Kredytowej 1 i potrwa do 15 sierpnia 2011 roku.

Wystawa słowiańskich strojów z drugiej połowy XIX wieku została opracowana na podstawie ekspozycji prezentowanej w 2007 roku w Sankt Petersburgu z okazji 140-lecia „Pierwszej Wystawy Etnograficznej Rosji”, pokazanej w Moskwie w 1867 roku.
Prezentowane w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie komplety są najbardziej charakterystycznymi typami ubioru Słowian wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Słowacy) oraz południowych (Serbowie, Chorwaci, Macedończycy, Słoweńcy, Czarnogórcy i Bułgarzy). Wystawa daje wyjątkową możliwość poznania tkanin, konstrukcji oraz gamy kolorystycznej strojów, które są dowodem na istnienie głębokich więzi historyczno-kulturowych krajów słowiańskich.

Autorzy wystawy: dr Natalia Kalashnikova, dr Olga Karpova, dr Elena Madlevskaya
Kurator wystawy: Małgorzata Orlewicz
Adaptacja scenariusza: Jadwiga Koszutska
Miejsce: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1


Folk Costumes of Slavic People
Temporary exhibition at the State Ethnographic Museum in Warsaw, Kredytowa 1, 8th July – 15th August 2011

The exhibition of folk dresses from the second half of the 19th century was prepared basing on the exhibition presented by the Russian Museum of Ethnography in Saint Petersburg in 2007 on the 140th anniversary of the “First Russian Ethnographic Exhibition”.

The pieces shown in the State Ethnographic Museum in Warsaw are the most characteristic traditional costumes of the eastern (Russians, Ukrainians, Belarusians), western (Poles, Slovakians) and southern (Serbs, Croats, Macedonians, Slovenes, Montenegrins and Bulgarians) Slavs. The exhibition gives an unique opportunity to get to know the fabrics, constructions and colors of the clothing – a proof of strong historical and cultural links between the Slavic countries.

…………………………………………………………

“Folk Costumes of Slavic People”
8th July – 15th August 2011
Authors: dr Natalia Kalashinkova, dr Olga Karpova, dr Elena Madlevskaya
Exhibition curator: Małgorzata Orlewicz
Adaptation: Jadwiga Koszutska
Place: State Ethnographic Museum in Warsaw, Kredytowa 1