Sympozjum: "Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości"

Data rozpoczęcia: 15 marca 2011 godz. 09:00
Data zakończenia: 15 marca 2011 godz. 18:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: UPJPII, Zgromadzenie Zmartwychwstańców
Kontakt:
http://www.biz.xcr.pl/sympozjum_2011.html
Udział: Bezpłatny

Zobacz plakat: http://www.biz.xcr.pl/files/semenenko_plakat.pdf

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych) oraz Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego (Prowincja Polska) zapraszają na sympozjum naukowe z serii Duchowość Klasztorów Polskich:  Przekaz i Komunikacja – „Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości”, które odbędzie się 15 marca 2011 r. w Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1.

 

Sympozjum zostało zorganizowane z okazji 175. rocznicy założenia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oraz 125. rocznicy śmierci sługi Bożego o. Piotra Semenenki CR, które przypadają w bieżącym roku. Ma na celu popularyzację polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej i jej najwybitniejszego przedstawiciela, o. P. Semenenki CR, którego wpływ na formację duchową wielu wybitnych osobistości, w tym polskich błogosławionych i świętych, wciąż wymaga intensywnych badań.

 

Kraków, Centrum Resurrectionis, ul. Ks. S. Pawlickiego 1