Szkoła Formatorek Zakonnych

Data rozpoczęcia: 03 października 2011 godz. 11:00
Data zakończenia: 07 października 2011 godz. 14:00
Miejscowość: Trzebinia
Organizator: Centrum Formacji Duchowej - Salwatorianie Trzebinia
Kontakt:
cfdtrzebinia@sds.pl
ul. B. Głowackiego 3
32-540 Trzebini
tel. 694 448 249
Udział: Płatny

W poniedziałek 3 października 2011 roku w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczną się zajęcia piątej już edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych, prowadzonej przez Polską Prowincję Salwatorianów w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Inauguracyjnej Mszy świętej będzie przewodniczył ks. Piotr Filas, Prowincjał Salwatorianów. Wykład inauguracyjny na temat: Potrzeba formacji formatorek zakonnych, wygłosi o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, kierownik Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W ciągu dwóch lat w Szkole Formatorek odbędzie się 10 pięciodniowych sesji formacyjnych oraz 2 serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina. Prowadzącymi zajęcia są formatorzy, specjaliści z zakresu teologii, pedagogiki, duchowości i psychologii z różnych ośrodków naukowych i środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i za granicą.

W Szkole uczestniczy 96 sióstr - przełożonych, mistrzyń postulatu, nowicjatu i junioratu, odpowiedzialnych za aspirat, animatorek i referentek powołaniowych oraz sióstr przygotowujących się do pracy w formacji. Uczestniczki Szkoły pochodzą z Polski i z zagranicy – Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Włoch i Słowacji. Zaangażowanych w ramach zajęć będzie około 25 wykładowców i wychowawców oraz kierowników duchowych.

Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Vita Consecrata". Szkoła stawia sobie jako główny cel praktyczne przygotowanie sióstr do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na osobistej formacji uczestniczek Szkoły. Zgodnie ze wskazaniami „Vita Consecrata” proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak, aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65).

Zajęcia Szkoły będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:
- formacja do dojrzałości ludzkiej: formacja osobista w dynamice grupowej i indywidualnej; warsztaty z komunikacji, psychodrama, bibliodrama, praca z obrazem i inne.
- formacja do modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia w dynamice lectio divina.
- formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i konwersatoria - pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą w kontekście podejmowanej pracy wychowawczej.