Szkolenie i rekolekcje dla katechetów i księży

Data rozpoczęcia: 07 lipca 2021 godz. 10:00
Data zakończenia: 10 lipca 2021 godz. 18:00
Miejscowość: Warszawa-Falenica
Organizator: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
Kontakt:
ul. Olecka 30
PL 04-984 Warszawa
telefon: +48/22/872-0441 lub +48/22/517-3480

e-mail: info@eccc.pl (sekretariat) lub też rekolekcje@eccc.pl (w sprawie rekolekcji/sesji).
Udział: Płatny
Koszt udziału: 650

Szkolenie będzie obejmować elementy nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, interwencji psychologicznej, rozmawiania i kierownictwa osób z zaburzeniami osobowości i chorobami psychicznymi a także z osobami w różnych kryzysach życiowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów z elementami pracy własnej i dzielenia się w grupie.
Osoby uczestniczące uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia psychologicznego oraz zaświadczenie o odbytych rekolekcjach.