"Tajemnice zamachu na bł. Jana Pawła II"

Data rozpoczęcia: 12 maja 2011 godz. 15:30
Miejscowość: Kraków
Kontakt:
Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
ul. Podzamcze 8
Kraków
Udział: Bezpłatny

KONFERENCJA „TAJEMNICE ZAMACHU NA BŁ. JANA PAWŁA II”


W czwartek 12 maja, o godz. 15:30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 odbędzie się konferencja „Tajemnice zamachu na bł. Jana Pawła II”. Organizatorem konferencji jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

13 maja 2011 r. obchodzić będziemy 30. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. W sposób szczególny chcemy pochylić się nad tajemnicą wydarzeń tamtego pamiętnego dnia. Zbieżność dat zamachu i pierwszego objawienia w Fatimie w 1917 r., stała się „kluczowym zwrotem” w posłannictwie Ojca Świętego. Zamach ten stanowił początek nowej epoki, nie tylko w osobistej historii Papieża Polaka, ale także w dziejach Kościoła i świata.
Uczestnikami konferencji będą:


Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz bł. Jana Pawła II, podtrzymujący w samochodzie zranionego Ojca Świętego, wyjątkowy świadek towarzyszący Papieżowi nie tylko w dniu zamachu i dniach jego powrotu do zdrowia, ale także świadek pielgrzymek Jana Pawła II do Fatimy. Wygłosi on Słowo wprowadzające w temat tajemnicy zamachu na Jana Pawła II.

 

dr Andrzej Grajewski, autor niepublikowanej jeszcze książki Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy, której uroczysta promocja odbędzie się 17 maja br. w Warszawie. Podczas konferencji dr Andrzej Grajewski wygłosi referat pod tytułem Sowiecki ślad w przygotowaniu zamachu na życie Jana Pawła II. Referat podejmować będzie trud ustalenia okoliczności przygotowań do zamachu, opis jego przebiegu oraz opis przebiegu procesu karnego Ali Agcy i jego wspólników. Prelegent poruszy wątek, którym nie zajął się sąd włoski. Na podstawie wyjaśnień Ali Agcy oraz zebranej dokumentacji dr Andrzej Grajewski postara się odpowiedzieć na pytanie, gdzie, kiedy i od kogo Agca usłyszał po raz pierwszy, że ma zabić Jana Pawła II, a także podejmie próbę wyjaśnienia dlaczego Zachód nie pomógł w ustaleniu prawdy na temat zamachu, chociaż od 1982 r. zachodnie służby specjalne, znały wiele szczegółów na ten temat.


prof. dr hab. Gabriel Turowski, profesor zwyczajny Wydziału Lekarskiego UJ, immunolog i immunogenetyk, który współtworzył „Środowisko Wujka ks. Karola Wojtyły”. Obdarowany został złotym medalem III roku pontyfikatu Jana Pawła II, za udział w pracach zespołu leczącego Jana Pawła II po zamachu oraz w Międzynarodowej Komisji zwołanej przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, oceniającej przebieg leczenia Papieża po zamachu w 1981 r. Podczas konferencji wygłosi referat pt.  Refleksje nad zamachem na życie Ojca Świętego Jana Pawła II


Całą konferencję poprowadzi wybitny znawca pontyfikatu bł. Jana Pawła II red. Janusz Poniewierski.