"Towarzysz Generał idzie na wojnę"- pokaz fimlu i spotkanie z reżyserem

Data rozpoczęcia: 20 grudnia 2011 godz. 20:00
Data zakończenia: 20 grudnia 2011 godz. 22:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Klub Frondy w Częstochowie
Kontakt:
frondaczestochowa@gmail.com
Udział: Bezpłatny

Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – przedstawia proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981.

Do udziału w filmie zaproszeni zostaną historycy zajmujący się tym okresem, m.in.: prof. Andrzej Paczkowski, m.in. autor książki "Wojna polsko-jaruzelska";dr Lech Kowalski, m.in. autor książki "Generał ze skazą"'; prof. Richard Pipes, doradca prezydenta Reagana ds. Europy Środkowo-Wschodniej; Władymir Bukowski, sowietolog, który zeskanował dokumenty KPZR dotyczące m.in. stanu wojennego; dr Antoni Dudek, dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Sławomir Cenckiewicz, dr Piotr Gontarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej , dr Bogdan Musiał oraz świadkowie wydarzeń, o których opowiada film.

Zapraszamy na spotkanie we wtorek, 20 grudnia o godz. 20:00
przy kościele akademickim pw. św. Ireneusza, ul. Kilińskiego 132.
Rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 19:00, a po niej film i spotkanie z zaproszonym gościem.