Trening emocjonalny

Data rozpoczęcia: 17 stycznia 2022 godz. 17:45
Data zakończenia: 19 stycznia 2022 godz. 18:00
Miejscowość: Warszawa-Falenica
Organizator: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)
Kontakt:
ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa-Falenica
tel. 22/872-04-41, fax 22/872-02-85
e-mail: rekolekcje@eccc.pl
http://www.eccc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 640

Trening emocjonalny to nowość w ofercie ECCC. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim, dla których rozwój osobisty i duchowy stanowią nierozłączną drogę przygotowaliśmy wydarzenie, które łączy dorobek psychologii, psychoterapii i ignacjańskiej duchowości.

Święty Ignacy bowiem sam kładł dużą uwagę na wartość znajomości swoich stanów emocjonalnych i uczuciowych. Do dziś znane jest wśród jezuitów doświadczenie tzw. szkoły uczuć. Pragniemy korzystać z tego bogactwa i zbliżać się do poznania siebie poprzez znajomość swojego świata uczuć i pragnień.

Wydarzenie będzie miało charakter warsztatów grupowych, które zakładają gotowość do dzielenia się i aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach.

Przewidziany jest czas na indywidualną modlitwę, ciszę, prowadzoną medytację.
Dla osób chętnych możliwość uczestnictwa w codziennej Eucharystii i adoracji.