Tu się z-wiedza Kościół katolicki – katechezy dla każdego!

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2012
Miejscowość: Kraków
Kontakt:
http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/tu-siez-wiedza-kosciolkatolicki-katechezy-dla-kazdego-.html
Udział: Bezpłatny

W związku z rozpoczętym niedawno Rokiem Wiary, grupa Sala na Górze, we współpracy z Bazyliką Mariacką w Krakowie, zapraszają na nowy cykl katechez opartych na Katechizmie. Pierwszą katechezę, dotyczącą wiary, i tego, co to znaczy: wierzyć – już 8 listopada o godz. 19.15 w Bazylice Mariackiej, wygłosi ks. dr Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie.