"Uratowani - oto wszystko nowym czynię" - warsztaty bibliodramy

Data rozpoczęcia: 05 marca 2022 godz. 09:00
Data zakończenia: 06 marca 2022 godz. 13:30
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Dobre Miejsce - katolickie centrum kultury
Kontakt:
Katolickie Centrum Kultury "Dobre Miejsce"
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa - Las Bielański
tel.: 22 561 01 23 | 512 011 482 | 501 570 568
e-mail: kultura@dobremiejsce.org
Udział: Płatny
Koszt udziału: 300

Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kulturyzaprasza na warsztaty pt. "Uratowani - oto wszystko nowym czynię", które poprowadzi jeden z pionierów bibliodramy w Polsce - ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

"Bibliodrama jest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników."

Tematyka najbliższego spotkania dotyka doświadczeń obecności Boga przy człowieku błądzącym, zagubionym, poniżonym, cierpiącym. Historie: Kaina, Tobiasza, Hioba, Piotra i Pawła, Zacheusza i kobiety oskarżonej o cudzołóstwo stanowią ciekawą inspirację dla zrozumienia intymnej relacji z Bogiem.

Warsztaty Bibliodramy:

  • głęboka, poruszająca duszę i ciało metoda dotarcia do treści zawartych w Piśmie świętym;
  • intensywne doświadczenie spotkania z Bogiem, z sobą samym i otaczającym światem;
  • odgrywane i analizowane sceny biblijne, wyrażane przez ciało, gest i ruch umożliwiają dotarcie do głębi teologicznych treści i odkrycie siły Słowa Bożego kierowanego do nas osobiście.

Program obejmuje:

  • wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
  • doświadczenie siebie w spotkaniu z teksem biblijnym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych w odgrywanych scenkach
  • ćwiczenie w przygotowywaniu i realizowaniu scenariuszy bibliodramy.

 

Warsztaty bibliodramy: "Uratowani - oto wszystko nowym czynię"

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A

Termin: od 2022-03-05 do 2022-03-06

Szczegóły i zapisy:  www.dobremiejsce.org