V Rekolekcje liturgiczne

Data rozpoczęcia: 07 września 2012
Data zakończenia: 09 września 2012
Miejscowość: Kraków
Kontakt:
www.mysteriumfascinans.pl
http://www.facebook.com/MysteriumFascinans
Udział: Płatny
Koszt udziału: 160 PLN

 

Żyć w Chrystusie – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
7-9 września 2012 r.
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
Prowadzenie: ks. Robert Woźniak, ks. Bogusław Migut
Obecność ks. bp. Grzegorza Rysia
 
 
Już po raz piąty Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej wraz z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie (z pomocą innych instytucji) przygotowują Rekolekcje liturgiczne «Mysterium fascinans», które łączą w sobie dwie rzeczywistości: piękną celebrację liturgii i naukową refleksją nad nią (referaty wygłoszą ks. prof. Felix Maria Arocena Solano, ks. prof. Pierangelo Muroni, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC).
 
Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji, które odbędą się w dniach 7-9 września (piątek-niedziela) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (Kraków, ul. Podzamcze 8)., będzie temat: „Żyć w Chrystusie – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego”.
 
Wsłuchując się w głos Magisterium Kościoła i rozeznając znaki czasu postanowiliśmy głębiej wniknąć w rzeczywistość trzech sakramentów, których przyjęcie czyni nas chrześcijanami, a więc tymi, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Papież Benedykt XVI ogłaszając listem «Portam Fidei» rok wiary pisał: „Rok wiary w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (nr 6). Każde nasze nawrócenie nie jest niczym innym, jak powrotem do łaski chrztu i bierzmowania. Bliskość z Bogiem to przebywanie w perspektywie Jego eucharystycznej obecności i przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Chrystusa. 
 
Równocześnie we wrześniu bieżącego roku odbędzie się synod biskupów poświęcony tematowi nowej ewangelizacji. Lineamenta (dokument przygotowujący) tego synodu bardzo mocno podkreśla temat i znaczenie katechumenatu oraz sakramentów wtajemniczenia dla życia Kościoła dzisiaj: „Katechumenat zostaje nam dany jako model, który przyjął w ostatnim czasie Kościół, by nadać formę swym procesom przekazu wiary [...] W jaki sposób Kościół na Zachodzie będzie potrafił sobie poradzić z rewizją swych praktyk chrzcielnych, będzie zależało oblicze chrześcijaństwa w jego świecie w przyszłości oraz zdolność wiary chrześcijańskiej do przemawiania do jego kultury” (Lineamenta, 15.18).
 
Podążając za intuicjami Papieża Benedykta XVI pragniemy zaproponować wszystkim głębszą refleksję nad tematem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i nade wszystko realne doświadczenie „życia w Chrystusie” przez piękne celebrowanie świętej liturgii. W tej harmonijnej jedności wymiaru naukowego i modlitewnego, zdecydowanie prymat posiada celebracja liturgii, gdzie w rozmaitości form (zwyczajna, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, ryt dominikański; chorał gregoriański i polifonia) będziemy doświadczać tego, że Bóg jest najważniejszy, a naszym najpiękniejszym zadaniem jest błogosławione „marnowanie” czasu i środków na liturgii.
 
Bardzo duże znaczenie w celebrowaniu liturgii ma również przygotowanie muzyki i śpiewu liturgicznego.  Dlatego liturgię swoim śpiewem chorału gregoriańskiego i polifonii ubogaci Sławek Witkowski wraz ze Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis oraz s. Susi Ferfoglia ze scholą Flores Rosarum. 
 
Do uczestnictwa w rekolekcjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem liturgii, a także tych, którzy pragną przeżyć trzy dni, w czasie których doświadczą prawdy o tym, że najpełniej żyjemy celebrując liturgię. Zapraszamy zatem nade wszystko osoby świeckie (minimalny wiek to 16 lat), kleryków, siostry zakonne i kapłanów z całej Polski. Doświadczenie czterech wcześniejszych edycji pokazuje nam, że w rekolekcjach liturgicznych mogą uczestniczyć wszystkie stany Kościoła (biskup, księża, klerycy, siostry zakonne, osoby świeckie), co jeszcze piękniej pokazuje, że wszyscy ochrzczeni stanowimy jedno Ciało w Chrystusie. W tym roku będzie z nami ks. bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej oraz przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP.   
 
Zapisy na rekolekcje odbywają się wyłącznie przez wypełnienie w dniach 30 kwietnia – 10 sierpnia formularza zgłoszeń, który znajduje się na stronie www.mysteriumfascinans.pl . Dla osób z Krakowa i okolic istnieje możliwość uczestnictwa bez noclegu w budynku seminarium. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 160 zł (opcja z noclegiem). Wszystkie informacje o rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa (opcje z noclegiem, bez noclegu, wcześniejszego przyjazdu) oraz plan rekolekcji znajduje się na wyżej podanej stronie internetowej rekolekcji oraz na http://www.facebook.com/MysteriumFascinans
 
Wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszamy 
 
kl. Krzysztof Porosło
Naukowe Koło Liturgiczne WSD AK
o. Tomasz Grabowski OP
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie