"W kręgu relacji"

Data rozpoczęcia: 10 stycznia 2022 godz. 18:00
Data zakończenia: 13 stycznia 2022 godz. 13:30
Miejscowość: Warszawa-Falenica
Organizator: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)
Kontakt:
ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa-Falenica
tel. 22/872-04-41, fax 22/872-02-85
e-mail: rekolekcje@eccc.pl
http://www.eccc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 610

„Dusza kobiety powinna być ogrodem i ojczyzną dla innych dusz, gdzie mogą się one rozwijać”. św. Edyta Stein

Jesteśmy kobietami, dla których praca w kręgu ma bardzo ważny wymiar. Dla nas krąg kobiet stanowi jeden z ważniejszych elementów rozwoju osobistego.

Komunikacja interpersonalna ma bardzo duży wpływ na poczucie bliskości i jakość więzi z innymi ludźmi.

            Zapraszamy Cię do grona kobiet, gdzie będziemy miały okazję:

  • uczyć się jasnego i klarownego sposobu porozumiewania się,
  • poznawać ograniczenia komunikacyjne i ich wpływ na przekazywane treści,
  • dowiadywać się jakie są zasady aktywnego słuchania,
  • obserwować, jakie elementy oprócz wypowiadanych słów mają wpływ na wzajemne zrozumienie,
  • odczytywać i interpretować przekazywane wzajemnie sygnały niewerbalne.

Chcemy wspólnie pracować nad poprawą jakości bliskich relacji.