Warsztaty bibliodramy – „Misja życia”

Data rozpoczęcia: 26 czerwca 2021
Data zakończenia: 27 czerwca 2021
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Dobre Miejsce - katolickie centrum kultury
Kontakt:
Katolickie Centrum Kultury "Dobre Miejsce"
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa - Las Bielański
tel.: 22 561 01 23 | 512 011 482 | 501 570 568
e-mail: kultura@dobremiejsce.org
Udział: Płatny
Koszt udziału: 250

Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kulturyzaprasza na warsztaty pt. "Misja życia", które poprowadzi jeden z pionierów bibliodramy w Polsce - ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

" Bibliodramajest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników." (R. Kollmann, Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych)

Program obejmuje:
- wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy
- doświadczenie siebie w spotkaniu z teksem biblijnym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych w odgrywanych scenkach
- ćwiczenie w przygotowywaniu i realizowaniu scenariuszy bibliodramy.

Harmonogram, rejestracja oraz szczegóły na stronie: https://dobremiejsce.org/