Warsztaty “Jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysie?”

Data rozpoczęcia: 15 marca 2022 godz. 18:00
Miejscowość: Gdańsk
Organizator: Fundacja Radość Ewangelii
Kontakt:
https://radoscewangelii.pl/aktualnosci/warsztaty-jak-wspierac-dzieci-i-mlodziez-w-kryzysie-15-i-29-03/
Udział: Płatny
Koszt udziału: 90 zł

Dzieci (nasze własne oraz te,  z którymi pracujemy jako wychowawcy i nauczyciele) mogą przeżywać różnego rodzaju kryzysy. U niektórych z nich pandemia i związana z nią izolacja, przyczyniła się do  pogorszenia funkcjonowania.

W każdym przypadku umiejętne wsparcie dziecka w jego najbliższym otoczeniu może zapobiec narastaniu trudności i pomóc w powrocie do równowagi.

Dzieci potrzebują nas, dorosłych, szczególnie wtedy, kiedy przeżywają trudne chwile!

Dlatego  zapraszamy rodziców, wychowawców i nauczycieli,  którzy są zainteresowani  zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wsparcia dziecka w kryzysie, na warsztaty pt.: “Jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysie”.

Będą one obejmowały  dwa spotkania, które stanowią całość. Każde spotkanie będzie się składało z wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz z ćwiczeń praktycznych prowadzonych w małych grupkach.

Tematy które będą poruszane podczas warsztatów to m.in:

  • Co może wywołać  kryzys w życiu dziecka ? Pandemia i wojna jako doświadczenie kryzysu.
  • Jak przejawia się  depresja u dzieci i młodzieży ? Kiedy dziecko potrzebuje pomocy specjalisty?
  • Jak wspierać dziecko  emocjonalnie, pomóc mu  wyjść z zamknięcia , zaktywizować je?
  • Jak pomóc dziecku, które przeżywa  stany lękowe ?
  • Co dziecko chce nam przekazać poprzez  samookaleczenia ? Jak reagować gdy okaleczy się, jak je wspierać?
  • Kiedy  myśli o śmierci  stają się niebezpieczne? Co robić, gdy rozpoznam u dziecka sygnały zagrożenia samobójstwem?