Warsztaty teatralne dla nauczycieli i animatorów

Data rozpoczęcia: 15 października 2010 godz. 15:30
Data zakończenia: 16 października 2010 godz. 19:00
Miejscowość: Gdynia
Organizator: Centrum Arrupe
Kontakt:
Centrum Arrupe, tel. (58) 661 65 82
centrum@arrupe.org
Udział: Płatny
Koszt udziału: 150 złotych

Warsztaty teatralne dla nauczycieli i animatorów edukacji teatralnej mogą pomóc nauczycielom i wychowawcom w rozwijaniu talentów artystycznych swoich podopiecznych oraz wpłynąć na sukcesy uczniów podczas publicznych wystąpień, na uroczystościach i przedstawieniach szkolnych, a także w konkursach recytatorskich i turniejach zespołów teatralnych. Zajęcia prowadzone są przez aktorów i pedagogów. Osoby biorące udział w warsztatach mogą również skorzystać z konsultacji merytorycznych przeprowadzonych przez aktorów w swoich placówkach.