Warsztaty: Twórcza ekspresja w spotkaniu z Bogiem

Data rozpoczęcia: 05 listopada 2010 godz. 17:00
Data zakończenia: 07 listopada 2010 godz. 12:30
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Dom Rekolekcyjny Jezuitów
Kontakt:
Zgłoszenia i więcej informacji na stronie:
www.czestochowa-jezuici.pl
Udział: Płatny

Tematyka sesji skupia się wokół problemu twórczych możliwości człowieka i jego pracy nad samopoznaniem oraz nad świadomym wykorzystaniem wyobraźni w procesie swego rozwoju duchowego.

 

Konferencje będą dotyczyły następujących tematów: Uczucia i wyobraźnia a działanie twórcze. Ekspresji emocjonalna a ekspresja twórcza. Panowanie nad wyobraźnią i uczuciami a zdrowie psychiczne. Wyobraźnia i twórcza ekspresja w spotkaniu z Bogiem na modlitwie. Jak obchodzić się z uczuciami i z wyobraźnią, aby nasz rozwój duchowy zmierzał "ku górze"?

 

Natomiast w grupach warsztatowych każdy może dokonać wyboru preferowanej formy ekspresji: malowanie, taniec lub bibliodrama. Udział w proponowanych warsztatach służyć ma poznaniu tych cech swojej wyobraźni i emocjonalności, które mogą być pomocne w szeroko rozumianym twórczym rozwoju własnej osoby.