WEEKEND MAŁŻEŃSKI - Jak układać relacje z teściami?

Data rozpoczęcia: 11 listopada 2011 godz. 18:00
Data zakończenia: 13 listopada 2011 godz. 11:30
Miejscowość: Biała Podlaska
Organizator: Kapucyni - Kurs na Miłość!
Kontakt:
tel 504 328 796
www.kursnamilosc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: dobrowolna ofiara

„Problem teściów” jest złożony (i delikatny zarazem), niż to się wydaje. Można zaryzykować twierdzenie, że podstawowym źródłem i kwintesencją problemów na linii młodzi-teściowie jest brak pełnego zastosowania się w życiu do słów Pisma świętego: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Właśnie brak opuszczenia zarówno fizycznego, jak i uczuciowego lub opaczne rozumienie pojęcia „opuszczenie” to najgłębsze przyczyny nieporozumień, napięć i bólu w omawianym problemie.


Zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.