Weekendowe rekolekcje lectio divina "Wypocznijcie nieco"

Data rozpoczęcia: 03 lipca 2020 godz. 17:00
Data zakończenia: 05 lipca 2020 godz. 13:00
Miejscowość: Nałęczów
Organizator: Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie
Kontakt:
Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie
ul. Prusa 28
24-150 Nałęczów
email: dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl
nr tel. 731 045 821
www.jabłuszko.kuria.lublin.pl.
Udział: Płatny
Koszt udziału: 220zł

 

„… Wypocznijcie nieco.”

Weekendowe rekolekcje lectio divina

3 - 5 lipca 2020

Czas wakacji sprzyja temu, by nie tylko odpocząć ale i podjąć refleksję nad sensem i jakością naszego odpoczynku. Dobrze jest co jakiś czas zatrzymać się w pędzie życia i stanąć wobec ważnych pytań...

Jak odpoczywam?    Czy chcę odpoczywać?      Czy umiem odpoczywać?     Z kim?    Gdzie?    Jak długo?

„…Wypocznijcie nieco.” – to słowa Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów, gdy po powrocie z ewangelizacji opowiadali Mu o wszystkim co zdziałali. Zbawiciel polecał, by odpoczęli – dla dobra ich samych jak i tych, do których będzie ich jeszcze posyłał, dla powodzenia misji. Chrystus sam również odpoczywał, szczególnie po ciężkiej pracy. Warto przyjrzeć się temu, jak wyglądał czas Jego odpoczynku – gdy przebywał w samotności albo gdy szedł na rozmowę z Ojcem…

My również – jak ongiś uczniowie – przychodzimy do Jezusa, aby opowiedzieć Mu wszystko to, co On już widział i wie. Opowiadamy Mu o wszystkim, co nas spotkało. Jezus zawsze słucha z cierpliwością naszych opowiadań i wskazuje co możemy zrobić z tym dalej. Również nas zachęca do dbania o odpoczynek…

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje weekendowe lectio divina w Domu Rekolekcyjnym w Nałęczowie.

W ciszy i na modlitwie zechcemy pochylić się nad słowami Pana Jezusa z Ewangelii św. Marka: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).

Prowadzi: ks. Marek Gątarz

Rozpoczęcie: piątek 3 lipca o g. 17.00

Zakończenie: niedziela 5 lipca ok. g. 13.00

Zgłoszenia: dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl ; tel. 731 045 821