Wieczorne Spotkania Biblijne - "Znalazłaś łaskę u Boga" online

Data rozpoczęcia: 07 maja 2021 godz. 20:00
Data zakończenia: 08 maja 2021 godz. 21:30
Miejscowość: Platforma Google Meet
Organizator: Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej
Kontakt:
ul. 3Maja 2/4 Częstochowa
stellaosu28@gmail.com
508 681 849
https://www.facebook.com/Urszulanki.Unii.Rzymskiej/
https://www.osu.pl/aktualnosc_Cykliczne_Spotkania_Biblijne,383.html
Udział: Bezpłatny

 

W dniach 7-8 majabr. od godz. 20.15do 21.30  zapraszamy Was na kolejne Spotkania Biblijnena platformie Google Meet.  Rozważać będziemy teksty Ewangelii z życia Maryi. Dziewica z Nazaretu uczy nas słuchania Słowa i jest drogą prowadzącą nas do Jezusa.

 Zgłębianie Pisma świętego pomaga nam w poznawaniu Chrystusa i umacnia naszą wiarę. Święty Paweł  w Liście do Rzymian mówi, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa”.( Rz 10.10 )

Zapraszamy Was do głębszego zaprzyjaźnienia się ze Słowem Boga.

Link do spotkania  meet.google.com/xqd-hqwm-das