Wieliczka: Wystawa jubileuszowa „70/70”

Data rozpoczęcia: 10 marca 2021
Data zakończenia: 31 maja 2021
Miejscowość: Wieliczka
Organizator: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Kontakt:
ul. Zamkowa 8
32-020 Wieliczka
m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 8 i 5 zł

 

Na wystawie można oglądać 70 wyselekcjonowanych obiektów ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Eksponaty pokazują kierunki zainteresowań i badań Muzeum, różnorodność i bogactwo kolekcji. W ten sposób wielickie Muzeum upamiętnia jubileusz 70-lecia swojego powstania.

Ekspozycja „70/70” jest dostępna dla zwiedzających w Zamku Żupnym w Wieliczce od 8 marca - 31 maja 2021 r.

 

Zastosowane przez autorów kryteria wyboru 70 „bohaterów” wystawy to wartość materialna, walory artystyczne, a także wartość historyczna obiektów, które stanowią punkt wyjścia do opowieści o ważnych tematach i osobach dla historii kopalni i Wieliczki.

 

Wśród eksponatów znajdują się: róg Bractwa Kopaczy z 1534 r .,prace Władysława Skoczylasa, niezwykle cenna solniczka  z agatu z końca XV w. - obecnie najstarsza w kolekcji i  po raz pierwszy pokazana publicznie  oraz różne okazy soli, prehistoryczne naczynia warzelnicze, rzeźby i obrazy, dokumenty królewskie, starodruki, księga personalna załogi i księga zwiedzających kopalnię, a także    kukiełki z szopki z czasów II wojny światowej wykonane przez założyciela Muzeum Alfonsa Długosza.

Warto podkreślić, że  Zamek Żupny, w którym wystawa ma miejsce, jako bardzo cenny zabytek, został zaliczony do grona 70 obiektów.

 

Autorami scenariusza są: dr Barbara Konwerska, Marek Skubisz.

Wystawie jubileuszowej „70/70” towarzyszy katalog, który oprócz informacji o obiektach zawiera także ciekawostki.  

 

Organizatorem wystawy jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Muzeum podlega Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 

www.muzeum.wieliczka.pl

https://fb.me/e/1aAct1Ulo