Wyobraźnia i twórcza ekspresja w spotkaniu z Bogiem

Data rozpoczęcia: 21 października 2011 godz. 17:00
Data zakończenia: 23 października 2011 godz. 13:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Centrum Duchowości im. św. Ignacego Loyoli
Kontakt:
Centrum Duchowości - Księża Jezuici
ul. św. Kingi 74/84
42-226 Częstochowa
tel. (034) 324 40 19
e-mail: rekolekcje@adres.pl
www.czestochowa-jezuici.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 140 - 180 zł

Swobodny rysunek, kreacja kolorów i form przestrzennych, taniec, pantomima czy dramat poszerzają (zarówno temu kto tworzy, jak i temu kto jest odbiorcą) możliwości wyrażania swoich przeżyć z użyciem wielkiego bogactwa znaczeń symbolu i metafory. Posługując się twórczą ekspresją korzystamy z tzw. doświadczenia zmysłowego przydatnego w Ignacjańskiej modlitwie, ale też mamy szansę uwalniać się z napięć, z krępujących myślenie stereotypów, dostrzegać sztywność naszych nawykowych wyobrażeń (w tym także: zdeformowanego nieraz obrazu Boga). Twórcza ekspresja pomaga nam w lepszym rozumieniu siebie i w empatycznym rozumieniu drugiego człowieka.