Wystawa "Kapłan i wychowawca ojciec Stefan Miecznikowski TJ (1921-2004)"

Data rozpoczęcia: 25 października 2011 godz. 15:30
Miejscowość: Łódź
Organizator: Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Kontakt:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282
Udział: Bezpłatny

Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do zwiedzania wystawy pod tytułem  Kapłan i wychowawca ojciec Stefan Miecznikowski TJ (1921-2004).

 

Wystawa zostanie otwarta 25 października 2011 r. o godzinie 15.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282 i będzie prezentowana do połowy grudnia 2011 r. Na inauguracji wystawy Paweł Spodenkiewicz autor biograf ks. Stefana Miecznikowskiego, wygłosi wykład pt. „Jezuickie i skautowe  tradycje wychowawcze w posłudze ojca Stefana Miecznikowskiego”.

 

 

Ojciec Stefan Miecznikowski urodził się 25 VIII 1921 r. w Warszawie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 28 IX 1940 r. w Starej Wsi, a święcenia prezbiteratu otrzymał 16 IV 1950 r. w Warszawie.

Po ukończeniu studiów teologicznych został w Kaliszu socjuszem magistra nowicjatu 1951-52. Następnie studiował pedagogikę na KUL, pełniąc jednocześnie obowiązki duszpasterza akademickiego 1953-57.

W latach 1957-59 studiował teologię ascetyczną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy: Ministerium Verbi Dei. Introductio in conceptum apostolatus Ignatiani (R 1960).

Po powrocie do kraju pełnił w Kaliszu obowiązki magistra nowicjatu 1960-66 i 1970-78. W latach 1971-78 był jednocześnie rektorem kolegium. Duszpasterz środowisk twórczych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza.

Silnie zaznaczył swoją obecność w latach stanu wojennego. Wygłoszone w tamtym czasie jego kazania wydano drukiem w 1992 pt. Kazania stanu wojennego. W 1990 został instruktorem trzeciej probacji, najpierw we Wrocławiu, następnie w Jastrzębiej Górze.

W 1992 Rada Miejska Łodzi przyznała mu tytuł honorowego obywatela miasta. W 1994 powrócił do pracy duszpasterskiej w Łodzi. VII Krajowy Zjazd Solidarności nadał mu w 1995 tytuł honorowego członka związku.