Wystawa Wystawa „Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń”

Data rozpoczęcia: 24 listopada 2022 godz. 08:00
Data zakończenia: 26 lutego 2023
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Dobre Miejsce - katolickie centrum kultury, Dewajtis 3
Kontakt:
kultura@dobremiejsce.org
Katolickie Centrum Kultury "Dobre Miejsce" ul. Dewajtis 3, Warszawa
Udział: Bezpłatny

Katolickie Centrum Kultury "Dobre Miejsce" zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń”"   Wystawa podzielona została na kilka bloków tematycznych. W pierwszym naświetlono sowiecko-niemieckie przymierze polityczne i wojskowe z lat 1939–1941. Ukazano wspólną agresję na Polskę, jej rozbiór oraz okupację, w trakcie której współpracujące ze sobą mocarstwa wprowadzały w życie ludobójczą politykę wobec obywateli podbitego kraju. W kolejnych blokach zaprezentowane zostały obie zbrodnicze operacje z 1940 r., najpierw Zbrodnia Katyńska, a następnie akcja AB. Zrekonstruowane zostały przygotowania do zbrodni, jej przebieg oraz najważniejsi sprawcy. Przybliżone zostały przykładowe sylwetki ofiar, w tym także rodzin: Czarnków, Wnuków, Dowbor-Muśnickich i Chrzanowskich, które stały się jednocześnie ofiarami obu oprawców.   Podsumowaniem wystawy jest próba bilansu ludobójczych operacji, ukazanie ich geograficznego zasięgu oraz faktu nieukarania znakomitej większości odpowiedzialnych za nią funkcjonariuszy III Rzeszy i ZSRS, zwłaszcza sprawców Zbrodni Katyńskiej.   "Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń":   Miejsce wystawy: Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek   Ekspozycja: od 2022-11-24 do 2023-02-26, wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20   Szczegóły: https://dobremiejsce.org/wystawa-zaglada-polskich-elit-akcja-ab-katyn/