Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Ełckiej

Data rozpoczęcia: 11 listopada 2010 godz. 10:00
Data zakończenia: 11 listopada 2010 godz. 13:00
Miejscowość: Olecko
Organizator: Zarząd Diecezjalny KSM
Kontakt:
Olecko - Sanktuarium Krzyza Św.
Udział: Bezpłatny

PROGRAM ZJAZDU

  • godz. 10.00 - Msza św. pod przewodnictwem Bpa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego z przyjęciem nowych członków (złożenie przyrzeczeń)
  • godz. 11.15 - wykład ks. dr Tadeusza Białousa na temat patriotyzmu
  • godz. 12.00 - przerwa na kawę
  • godz. 12.15 – obrady zjazdu (sprawozdania ZD i DKR, prezentacja kandydatów do wyborów, wybory uzupełniające, ogłoszenia różne i zakończenie zjazdu).