Złoty Wiek sztuki Krakowa

Data rozpoczęcia: 10 lutego 2022 godz. 17:00
Miejscowość: Kraków, ul. Sienna 5, parter
Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej
Udział: Bezpłatny

Złoty Wiek sztuki Krakowa

Około roku 1500 zaczęły powstawać w Krakowie budowle naśladujące włoskie wzornictwo. Nowy trend rozwijał się pod wpływem przeobrażeń społecznych, handlu i manufaktur. Pobudził i zapoczątkował dynamiczny rozwój nauki i sztuki.

W początkowym okresie na plan pierwszy wychodzi Franciszek Florentczyk, artysta, kamieniarz – reprezentant wczesnego renesansu florenckiego na Wawelu. Dojrzały renesans reprezentowany jest przez wybitnego architekta i rzeźbiarza Bartholomea Berrecciego oraz jego warsztat. Prace lokalnych warsztatów gotycko-renesansowych oprócz Wawelu, obejmują ul. Kanoniczą oraz żydowski Kazimierz. Artyści, malarze, rzeźbiarze pracowali głównie na zamówienie króla, biskupów, ale też dla ówczesnej elity mieszczańskiej. Należy podkreślić, iż malarstwo krakowskie połowy i 2. połowy XVI wieku było zjawiskiem wyjątkowym.  Na wykład prof. Bogusława Krasnowolskiego z apraszamy w czwartek, 10 lutego o godz. 17.00 na Sienną 5