„ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM BOGA” - rekolekcje dla przedsiębiorców

Data rozpoczęcia: 21 stycznia 2012 godz. 18:00
Data zakończenia: 25 stycznia 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Krościenko n/D
Organizator: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie
Kontakt:
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), email: cdor@oaza.pl
Udział: Płatny

„ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM BOGA” - rekolekcje dla przedsiębiorców

Wielkim wyzwaniem (…) jest pokazanie, zarówno w dziedzinie myśli, jak i zachowań, że nie tylko nie można zaniedbywać bądź osłabiać tradycyjnych zasad etyki społecznej, takich jak przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność, ale również, że w stosunkach rynkowych zasada darmowości oraz logika daru jako wyraz braterstwa mogą i powinny występować w obrębie normalnej działalności ekonomicznej. Jest to potrzeba człowieka w chwili obecnej, ale przemawia za tym również racja ekonomiczna. Jest to potrzeba zarazem miłości, jak i prawdy. (Benedykt XVI, Caritas in veritate)

Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje przed Bogiem i ludźmi, jak wpływa na życie rodziny, wspólnoty. Troska o przenikanie codziennego życia wiarą i ewangelicznym myśleniem (Światło-Życie) jest jednym z głównych charyzmatów Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje mogą ubogacić uczestników w nowe biblijne inspiracje dotyczące ich pracy, relacji pracowniczych oraz chrześcijańskiego podejścia do finansów.  Pomagają odkryć "zasadę darmowości oraz logikę daru jako wyraz braterstwa".

• Termin: 21-25.01.2012 r. Przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość przedłużenia pobytu i indywidualnego wypoczynku (18-21.01.2012r. – wypoczynek)

• Prowadzący: Ks. Janusz Nowak FDP (ekonom prowincjalny i moderator Ruchu), diakonia Centrum Ruchu

• Uczestnicy: prowadzący własne firmy, przygotowujący się do założenia własnych firm, pracownicy banków oraz ci wszyscy, którzy chcą się uczyć Bożego zarządzania dobrami materialnymi.

• Zgłoszenia: najpóźniej do 28.12.2011 r.


• Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 320 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci, jak dorośli.

Zgłoszenia

1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
2. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie: +48 660 447 475