Ani błędy, ani sukcesy nie definiują człowieka. Właśnie dlatego bł. Matka Maria Karłowska pomagała prostytutkom, wyrzuconym na bruk pannom z dzieckiem. Potrzebujących pomocy poszukiwała w więzieniach i szpitalach dla chorych wenerycznie, w bramach kamienic, na ulicach, w nielegalnych domach publicznych. Pomagającym jej rodzinom, u których organizowała tymczasowe schronienie, wymawiano mieszkania z powodu goszczenia ‘upadłych kobiet’.
Ani błędy, ani sukcesy nie definiują człowieka. Właśnie dlatego bł. Matka Maria Karłowska pomagała prostytutkom, wyrzuconym na bruk pannom z dzieckiem. Potrzebujących pomocy poszukiwała w więzieniach i szpitalach dla chorych wenerycznie, w bramach kamienic, na ulicach, w nielegalnych domach publicznych. Pomagającym jej rodzinom, u których organizowała tymczasowe schronienie, wymawiano mieszkania z powodu goszczenia ‘upadłych kobiet’.