Achard

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Występuje w formach obocznych Eckehard / Ekkehard / Achard. Jako człon pierwszy występuje element ekka- (skandynawskie eg- / ag-) 'ostrze miecza', a jako drugi -chard-hard / -hart 'mocny, silny, surowy'.

W Polsce brak poświadczeń jego występowania.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Achardus, Echardus, fr. Achard, niem. Achard, Eckhard.

Achard, mnich z Clairvaux, jest wśród licznych mężów Kościoła noszących to imię jedynym, który doczekał się czci wiernych. Życie zakonne rozpoczął w r. 1124 pod kierunkiem św. Bernarda, który posługiwał się nim później przy zakładaniu nowych fundacji. Był też mistrzem nowicjuszy. Zmarł 15 września około r. 1170.

Achard
 obchodzi imieniny